Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje;
niepojętych łask pragnę udzielać duszom,
które ufają mojemu miłosierdziu.
Dz 687

Orędzie Miłosierdzia - czyta Maciej Rayzacher i Marianna Turlejska

 

Panie, Ciebie potrzeba dziś nam - Andrzej Cierniewski

 

 ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA DOTYKA SERC NA CAŁEM ŚWIECIE

Wywiad z Ks. Kamilem Żyłczyńskim SChr, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough/Melbourne   Kliknij

 

 OBIETNICE  JEZUSA  DLA  WSZYSTKICH  KTÓRZY  SZERZĄ  BOŻE  MIŁOSIERDZIE. Kliknij


Nasz Kapłan Ks. Mariusz Sokołowski w Telewizji Chrystusa Króla o sytuacji w Australii

 

 

 

 

 DO CIEBIE MARYJO WOŁAMY. Kliknij

KS. Kamil J. Żyłczyński SChr

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Keysborough/Melbourne.

Kościół Miłosierdzia Bożego zbudowany przez polską społeczność w Keysborough, stał się domem modlitwy nie tylko naszych Rodaków, ale także licznej grupy mieszkańców Australii, pochodzących z wielu krajów świata. Szczególną rolę w archidiecezji Melbourne Sanktuarium miało do spełnienia w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, a potem w 2018 roku odbył się tutaj po raz drugi Kongres Miłosierdzia Bożego Australii i Oceanii. Jego owocem jest inicjatywa, którą nazwaliśmy:  „Australia i Oceania modlą się Koronką do Bożego Miłosierdzia”. Jako Polacy czujemy się szczególnie zobowiązani do kontynuowania dzieła św. Faustyny i św. Jana Pawła II i głoszenia Bożego Miłosierdzia współczesnemu światu.

Serdecznie zapraszamy do łączenia się z nami w modlitwie.

 

KS. Wieslaw Wójcik, TChr.

Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i Moderator Ruchu Apostolstwa Emigracyjnego w Poznaniu

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu wyraża poparcie i solidarność w inicjatywie modlitwy koronką do Bożego Milosierdzia w szczególnym dniu 13 września 2019 r. Ta idea powstała w Zespole modlitewnym przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough jest aktualną odpowiedzią na Apel sw.Jana Pawła II - ojca polskiej emigracji, by Iskra z Polski zapaliła cały świat - aby orędzie o miłosiernej miłości Boga... dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Tak bardzo współczesna ludzkość potrzebuje ufności w działanie Boga i otwartości na Jego bezgraniczne miłosierdzie. Pragnę wyrazić radość, że ta inicjatywa modlitewna "Australia i Oceania modli się koronką do Miłosierdzia Bozego" wypływa z tego Polonijnego kościoła w Melbourne, gdzie posługę duszpasterską sprawują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Jednocześnie życzę całemu Zespołowi, byście nie ustawali w głoszeniu prawdy o Jezusie Miłosiernym, który jest Drogą do naszego Ojca w niebie.

W najbliższych dniach poinformuje duszpasterstwo polskojęzyczne w całym świecie o Waszej Akcji i włączymy się w duchu jedności w to wielkie wołanie do Boga w tych intencjach, które na ten dzień wyznaczacie w Waszym Sanktuarium.


Siostra  Elżbieta, Maria Siepak

Australia i Oceania modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z radością przyjęło wiadomość o inicjatywie, jaka się zrodziła w Australii, by 18 maja i 13 września w tamtej części świata wspólnie modlono się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach podanych przez lokalnych Księży Biskupów. W naszych czasach, gdy ludzie i narody na całym świecie przeżywają tyle różnorakich zagrożeń egzystencjalnych i duchowych, ta modlitwa jest szczególnie ważna.
Read More...